Hallsbergsterminalen

Home / Hallsbergsterminalen

Hallsbergsterminalen

Hallsbergsterminalen är avgörande för transportnäringen

Hallsbergsterminalen tillhör Nordens största kombiterminaler. Från terminalen når man 50 % av Sveriges befolkning samt 60 % av landets företag inom en radie på 20 mil. Hallsbergsterminalen är därför en viktig knytpunkt för näringslivet och den svenska transportnäringen. Fram till 2012 delade Green Cargo och Hallsbergs kommun på ägandeskapet, men sökte en uppköpare och fann det i Logent som övertog verksamheten under 2012.

Terminalen är en viktig logistiknod för samtliga nordiska länder. Hallsberg ligger i Sveriges demografiska mitt och dessutom i nära anslutning till den största rangerbangården i Norden samt till Europavägarna som passerar förbi Hallsberg, vilket befäster terminalens plats ytterligare på den logistiska kartan.

Logent har byggt upp sitt terminalnätverk med hamn- och kombiterminaler på flera orter runt om i landet. Hallsberg var nästa steg i utvecklingen efter uppköp i Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Umeå. Då var Hallsberg givetvis det utmärkta steget att ta med terminalens centrala roll inom den nordiska logistiknäringen. Logent omsatte 2013 cirka 1,5 miljarder kronor.

Det var 2012 som Logent övertog Hallsbergsterminalen. Två år senare bjöd inbjöds näringslivet och kommuner till öppet hus för att utforska det gigantiska terminalområdet. Rundvandringen pågick under sex timmar och besökarna fick möjlighet att öka sin kännedom om verksamheten – de fick bland annat lära sig att 6 000 ton gods tas emot dagligdags på terminalen.

Om du vill göra ett oannonserat besök är adressen Hallsbergsterminalen 20, 649 91 Hallsberg. Det är inte givet att du är välkommen, och det handlar i sådana fall inte om hemlighetsmakeri från Logents sida utan om säkerhetsaspekter. Med truckar som kör kors och tvärs med tonvis med last är säkerheten särskilt viktig. Det kan därför vara bäst att först ringa site manager Mathias Johansson på 070 366 99 59 och fråga om han har möjlighet att lotsa runt dig på området under en eller två dagar. Mest troligt kommer Johansson att vänligt men bestämt neka din förfrågan, men det är ändå värt ett försök.

hallsbergsterminalen