Kombiterminaler

Home / Kombiterminaler

Kombiterminaler

Kombiterminaler att lägga på minnet

Skillnaden mellan kombiterminaler och terminaler är att lastbärare byter transportsätt i kombiterminaler, vilket inte sker i vanliga terminaler. Transporter som byter transportsätt kallas för intermodala transporter. Omlastning av exempelvis containrar kan ske från lastbilar till järnvägsvagnar eller fartyg, eller vice versa. I Sverige finns stora kombiterminaler ibland annat Eskilstuna, Gävle, Göteborg, Hallsberg, Helsingborg, Norrköping, Nässjö, Skillingaryd, Stockholm och Sundsvall.

Sett till hur många containrar som omlastas om året är Nässjö Kombiterminal landets största. Därefter följer Gävle och Eskilstuna. För två år sedan, 2013, hanterades 90 000 containrar i Nässjö – 80 000 i Gävle och 77 200 i Eskilstuna. Göteborgs Kombiterminal och Helsingborgs är inte långt bakom Eskilstuna, om man intresserar sig för siffror. De hanterade 75 000 containrar vardera.

Förutom redan nämnda kombiterminaler finns det även kombiterminaler i Jönköping, Katrineholm. Malmö och Trelleborg. När Transportnytt analyserade vilken kombiterminal som var landets största finns ingen statistik att tillgå för dessa kombiterminaler, varför de också hamnade utanför den prestigefyllda listan. Det kan därför vara så att någon av dem har landets största kombiterminal utan att någon vet om det. Ta därför listan med en nypa salt.

Med kombiterminalernas många förutsättningar kommer många fördelar. Kombiterminalerna är på många sätt navet i transportnäringen eftersom de är sammanbinder olika transportsätt med varandra. Logent såg potentialen i kombiterminaler och upphandlade Hallsbergsterminalen under 2012. Det var ett naturligt led i deras utvecklingsfas, och vad nästa steg blir står skrivet i stjärnorna.

I gemytliga Dalarna och Gästrikland finns flera kombiterminaler. Borlänge och Insjön, två orter med gedigen industrihistoria, har naturligtvis en varsin kombiterminal. Det stora familjeföretaget Clas Ohlsson är i stort behov av transport, och är naturligtvis tacksamma för att Insjön har en kombiterminal. Att det finns en i Gävle vet du redan, men kanske visste du inte att det faktiskt finns ytterligare två. Gävle är länken mellan norr och syd och är dessutom en hamnstad, därför faller det sig naturligt att det finns kombiterminaler i staden.

kombiterminaler